Menadžment

Koviljka Lončar

generalni direktor

Dejan Ćirović

izvršni direktor

Marija Božović

direktor sektora za ljudske resurse

Dejan Paunović

Direktor poslovnih procesa

Jelena Marković

Direktor supervizije

Milan Dimitrić

IT direktor